PL | ENG | DE
Zygmunt Duczyński
OKNO-ZBLIŻENIA 2015
OKNO-ZBLIŻENIA. Spotykanie Teatru

5 - 11 października 2015

czas trwania festiwalu:
5 - 11 października 2015

miejsce: Teatr Kana

INFORMACJE O FESTIWALU >>>

PROGRAM FESTIWALU
5 - 7 października

godzina 17.00-22.00
CIAŁO/RUCH/GŁOS - aktor wielowymiarowy - warsztaty
[prow. Tomasz Rodowicz, Adam Biedrzycki, Dorota Porowska]

5 - 7 października

godzina 17.00-22.00
Warsztat pieśni bułgarskich - warsztaty
[prow. Elina Toneva, TW Malarnia]

10 października

godzina 19.00
Po ptakach - spektakl
[Trafostacja Sztuki]

10 października

godzina 21.00
UWAGA człowiek! Napięcia miasta - prezentacja rocznego projektu Teatru CHOREA
[prow. Tomasz Rodowicz, Dominka Krzyżanowska]

11 października

godzina 12.00
Teatr CHOREA. Początki - przeszłość - przyszłość - spotkanie Tomasza Rodowicza i Dariusza Kosińskiego
[prow. Małgorzata Jabłońska]

11 października

godzina 17.00
Rytmy języka - koncert
[Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza]

WYDARZENIA FESTIWALU
CIAŁO/RUCH/GŁOS - aktor wielowymiarowy

5-7 października

Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski i szansa doświadczenia na własnym ciele bazowego zjawiska chorei - trójjedni, czyli połączenia ruchu, dźwięku i słowa w jednym działaniu. W trakcie warsztatów koncentrujemy się na pracy w grupie, pracy z ciałem, głosem i rytmem oraz na poszukiwaniu możliwości używania przez aktora wszystkich tych form ekspresji jednocześnie. Staramy się uruchomić 'organiczność' aktora na sposób zbliżony do tego jak definiował ją Grotowski. W metodzie CHOREI zawsze obecne są dwa główne wyznaczniki jakości: intensywność i ryzyko - zarówno fizyczne jak i to wynikające z konieczności przełamania własnych ograniczeń. Nie chodzi nam o pokazywanie i uczenie technik, ale o uruchomienie kreatywności każdego z uczestników. W trakcie naszych warsztatów zawsze dążymy do stworzenia nowego, twórczego spotkania i kreatywnego, artystycznego wydarzenia. W naszej pracy inspirujemy się muzyką i rytmiką pochodzącą ze starożytnej Grecji, Bałkanów, muzyką Bliskiego Wschodu, Indii, Brazylii. Podczas warsztatów wspomagamy się prostymi instrumentami perkusyjnymi, harmonium, metronomem. Opieramy się na doświadczeniach muzycznych i teatralnych (zarówno jako wokaliści, instrumentaliści jak i twórcy muzyki teatralnej), a także na wieloletniej pracy warsztatowej.

Pieśni Leara zostały docenione w podsumowaniu “Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2012/2013” opublikowanym w najnowszym numerze czasopisma “Teatr”. Pieśni Leara znalazły się wśród najlepszych spektakli w następujących kategoriach: Najlepsze przedstawienie, Najlepsza muzyka, Najlepsze przedstawienie teatru muzycznego, Najlepsze przedstawienie offowe, Najlepsza rola epizodyczna.

Tomasz Rodowicz - aktor, reżyser, muzyk, pedagog, historyk filozofii, pszczelarz. Współzałożyciel (1972 r.) pierwszego w Polsce ośrodka socjoterapii dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. Współpracownik Teatru Laboratorium we Wrocławiu (1974-1976). Współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice (1977); brał udział w spektaklach: Spektakl Wieczorny, Gusła, Żywot protopopa Awwakuma, Carmina Burana, Metamorfozy. W latach 1977-2004 współtwórca i uczestnik wszystkich przedsięwzięć artystycznych, badawczych i dydaktycznych OPT Gardzienice. W roku 2001 (z Maciejem Rychłym) utworzył tu projekt muzyczno-badawczy Orkiestra Antyczna, odtwarzający antyczne instrumenty i źródła muzyki europejskiej. Z Orkiestry Antycznej i Tańców Labiryntu Doroty Porowskiej i Elżbiety Rojek zostało utworzone w roku 2004 Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, którego jest prezesem i liderem. Od 2003 roku współpracuje m.in. z walijską grupą Earthfall Dance, z którą CHOREA opracowała trylogię dramatyczną: Hode Galatan, Po ptakach, Bakkus (współreżyser i aktor). Stworzył muzykę do pierwszego spektaklu CHOREI - Tezeusza w labiryncie (2004), jako aktor występuje w większości spektakli przygotowanych przez CHOREĘ (m.in. Po ptakach, Bakkus, Taniec lasu, Szczeźli, Śpiewy Eurypidesa, Szpera'42). Jest reżyserem granych przez CHOREĘ przedstawień: Taniec lasu, Śpiewy Eurypidesa; Gry (w) pana Cogito, Bachantki, Grotowski-próba odwrotu, napewnomoże, Szpera' 42 (2012 - wraz z Ruthie Osterman). Od 2007 roku siedzibą CHOREI jest Fabryka Sztuki w Łodzi, której jest współzałożycielem i dyrektorem artystycznym. Jednymi z ostatnich widowisk taneczno-muzycznych i przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-artystycznym CHOREI jest (wielokrotnie nagradzane) Oratorium Dance Project integrujące młodych ludzi (często z podlegających wykluczeniu środowisk) z profesjonalnymi artystami; koncerty Pieśni Świata w wykonaniu Wielkiego Chóru Młodej CHOREI; a społeczno-artystyczne programy to np.: Uwaga człowiek! Napięcia miasta, Lulabajki (dotyczący dzieci z domów dziecka), Wszędodomni (bezdomnych); Pamięć ciała/Pamięć miejsca/Pamięć pustki (m.in. seniorów). W roku 2007 (z Pawłem Passinim) założył w Srebrnej Górze (w Górach Sowich) pierwszy w Europie teatr internetowy neTTheatre. Jest także wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY CHOREA.

Dorota Porowska - aktorka, reżyserka, performerka. W latach 1984-2004 aktorka w OPT Gardzienice, gdzie zagrała w spektaklach: Spektakl Wieczorny, Gusła, Avvakum, Carmina Burana, Metamorfozy; Współtwórczyni Tańców Labiryntu, grupy powstałej w Gardzienicach. Współzałożycielka Teatru CHOREA, grała w następujących spektaklach : Tezeusz w Labiryncie, Po Ptakach, Bakkus, Śpiewy Eurypidesa, Antygona, Oratorium Dance Project; a także Merdytacje w reż. Izabeli Śliwy, Sen nocy letniej w reż. Joanny Lewickiej (realizowany we współpracy z więźniami Zakładu Karnego w Opolu Lub.); wyreżyserowała : Tezeusza w Labiryncie (wraz z Elzbietą Rojek), Antygonę, Siedem miliardów imion boga, Rok 2012 we współpracy z białoruskim Korniag Theatre; warsztaty m.in. w Instytucie Kultury Polskiej na UW, krakowskiej Akademii Teatralnej oraz w wielu miejscach w kraju i za granicą. Prowadzi ożywioną działalność edukacyjną, oraz projekty społeczne, m.in. w ramach cyklu Uwaga człowiek! (projekt Teatru CHOREA) z bezdomnymi, seniorami, dziećmi ze społecznie zaniedbanych dzielnic.

Janusz Adam Biedrzycki - aktor, tancerz, choreograf, instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Humanistycznego, specjalizacja: Kulturoznawstwo, folklorystyka i etnologia, teatrologia i filmoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Zarządzania kulturą Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współzałożyciel i członek Teatru CHOREA. współpracował ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej przy warsztatach terapii zajęciowej; członek kursu pt. "Pedagog w Teatrze" organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Autor choreografii do spektakli Koguty Borsuki i inne Kozły... reż. Iga Załęczna oraz monodramu UpadekPsychoSomaticGaym. Pomysłodawca i realizator cyklu warsztatów zakończonych spektaklem Brzydal. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 i 2014 roku. Reżyser spektaklu Vidomi z udziałem młodzieży niewidomej i słabowidzącej w ramach półrocznego projektu Artimpulsy.

Wstęp wolny
liczba miejsc ograniczona
Zapisy: paula@kana.art.pl

Warsztat pieśni bułgarskich

Warsztaty pieśni bułgarskich prowadzi Elina Toneva - znana pieśniarka i aktorka urodzona w Sofii. W trakcie warsztatu jego uczestnicy wykonywać będą wielogłosowe, tradycyjne pieśni z różnych regionów Bułgarii. W programie zajęć znajdą się: rozgrzanie i przygotowanie głosu pod kątem różnych technik w zależności od regionów, otwarcie głosu i ciekawe ćwiczenia emisyjne, wokalne, praca nad rytmami nieparzystymi charakterystycznymi dla pieśni bałkańskich, praca nad modelowaniem barwy głosu i ornamentyką. Nauka korowodów.

Elina Toneva - pieśniarka, aktorka Teatru CHOREA, wykładowczyni ruchu scenicznego i śpiewu w Szkole Filmowej w Łodzi. Chociaż pochodzi z Sofii, serca krainy szopskiej, gdzie panuje szorstki, dwu- i trzygłosowy śpiew, pełen zgrzytów półtonowych współbrzmień to przede wszystkim fascynuje się pieśnią rodopską, śpiewaną pełną piersią z użyciem specyficznych glissand i pięknych ornamentów. Profesjonalnie zajęła się śpiewem w Teatrze Gardzienice, podejmując współpracę z Orkiestrą Antyczną (projekt muzyczno-badawczy Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego, będący kreatywną rekonstrukcją muzyki Antycznej Grecji). Od początku istnienia Teatru CHOREA współtworzy i wykonuje muzykę do większości spektakli i projektów muzycznych zespołu. Jest jednym z liderów programów edukacyjnych i warsztatowych CHOREI. Prowadzi indywidualnie i zespołowo zajęcia z aktorami, muzykami, tancerzami i instruktorami teatralnymi oraz ze wszystkimi, którzy lubią śpiew zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy i w USA. Grupa śpiewająca, która uczestniczyła w warsztacie prowadzonym przez Elinę Tonevą (w ramach programu Muzeum Etnograficznego w Warszawie "Na Ścieżkach Tradycji"), zajęła drugie miejsce na Festiwalu Folklorystycznym w Rożen (Bułgaria).

Wstęp wolny
liczba miejsc ograniczona
Zapisy: paula@kana.art.pl

Po ptakach

Po Ptakach jest drugą częścią tryptyku realizowanego wspólnie przez CHOREĘ i Earthfall, wynikiem kolejnego międzynarodowego projektu teatralnego, powstałego we wrześniu 2005 roku w Cardiff (Walia). Oba zespoły, posługujące się zupełnie odmiennymi estetykami i metodami pracy, stworzyły wspólnie nowy język na pograniczu gatunków i stylów. CHOREA i Earthfall konfrontują antyczną grecką pieśń chóralną ze współczesną muzyką, choreografią przestrzeni miejskiej i lękami dzisiejszego świata. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: co zostało nam dzisiaj po Ptakach Arystofanesa, po starożytnych Grekach i ich kulturze, co mamy z nimi wspólnego? Pamiętajmy, że Ateny za życia Arystofanesa przechodzą czas wyniszczających wojen ze Spartą, czas rozpadającej się demokracji, kryzysów politycznych, spisków i walki o władzę różnych stronnictw politycznych. Kruszą się wartości społeczne i religijne. W takich okolicznościach zawsze pojawiają się przewodnicy do nowego wspaniałego świata, który ma szanse powstać na gruzach starego, dzięki utopijnym ideom, populistycznym hasłom, manipulacjom i ustawieniu się dokładnie pomiędzy tymi, którym się udało, a tymi, którzy są przegrani. Jedni bez drugich nie mogą żyć, więc tam, gdzie ich drogi się przecinają, trzeba tym pierwszym odbierać władzę, a tym drugim marzenia. Całość otoczyć murem, rozstawić straże i strzec się obcych, jak to jest w Chmurokukułczynie - idealnym nowym państwie Arystofanesa. Ale zza wysokiego muru bogowie wyglądają na skorumpowanych idiotów, a ludzie na okradzionych z marzeń karłów. Czy raj na ziemi można dzisiaj budować tylko za kolczastymi drutami, czy wszystkie wizje uzdrawiania świata w trakcie realizacji stają się zawsze tak samo gorzkie i groźne? W tym spektaklu granym w postkomunistycznym państwie, w dobie globalnego terroryzmu pytamy o to nie tylko Arystofanesa.

Reżyseria: Jessica Cohen, Jim Ennis, Tomasz Rodowicz
Muzyka: Maciej Rychły
Choreografia: Jessica Cohen, Jim Ennis, Suzanne Firth, Cai Tomos, CHOREA
Światło: Gerard Tyler, Tomasz Krukowski
Obsada: Dominika Krzyżanowska/Joanna Chmielecka, Małgorzata Lipczyńska, Dorota Porowska, Izabela Śliwa, Elina Toneva, Iga Załęczna, Janusz Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Paweł Korbus, Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek, Sean Palmer, Tomasz Rodowicz
Premiera: 09-14 grudnia 2005, Teatr Współczesny, Wrocław; Teatr Nowy Praga, Warszawa

Wstęp: 25/20 zł
Rezerwacje: paula@kana.art.pl

UWAGA człowiek! Napięcia miasta

Program "UWAGA Człowiek! Napięcia miasta" to całoroczny cykl warsztatów, spotkań, prezentacji, spektakli, performansów i różnorodnych działań edukacyjno-artystycznych, z bardzo silnym kontekstem społecznym, który realizowany był w 2013 roku przez Teatr CHOREA i Fabrykę Sztuki w Łodzi. W centrum zainteresowań znajdował się Człowiek i jego sposób funkcjonowania w skomplikowanym Systemie jakim jest Miasto. Projekt był kontynuacją i rozwinięciem doświadczeń wynikających z największego projektu artystyczno-społecznego CHOREI jakim jest "Oratorium Dance Project" zrealizowany w 2011 i 2012 roku. Celem projektu było szukanie oraz odkrywanie talentów ludzkich i kreatywnych potencjałów ukrytych w wykluczonych obszarach naszego miasta. Chcieliśmy aktywizować pod względem działań artystyczno-społecznych te grupy społeczne naszego miasta, do których tego typu działalność (warsztatowa, teatralna, performerska, muzyczna, animacyjna) zazwyczaj nie dociera. Chcieliśmy wkroczyć z działaniami artystycznymi w tzw. "przestrzenie wykluczone", społecznie i artystycznie "ukryte/nieodkryte", odcięte od głównego nurtu życia miasta, niewygodne, niebezpieczne. Chcieliśmy te miejsca odczarować i dać im możliwość mówienia o sobie. Chcieliśmy odsłonić ich realny wizerunek, daleki od stereotypowych ocen.

Prowadzenie: Dominika Krzyżanowska, Tomasz Rodowicz
Wstęp wolny

Początki - przeszłość - przyszłość

"Jesteśmy niepoliczalną grupą artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru. Mamy 11 lat i nadal się przyjaźnimy. W 2007 roku stworzyliśmy w Łodzi centrum kultury o nazwie Fabryka Sztuki. Tu na stałe pracujemy do dziś i realizujemy projekty teatralne, edukacyjne i społeczne. Pod naszymi skrzydłami działa Wielki Chór Młodej Chorei oraz grupa taneczna Brzydal. Od kilku lat zaglądamy do niewygodnych dzielnic miasta i odkrywamy tam twórcze potencjały. Regularnie prowadzimy cykle warsztatów teatralnych oraz muzycznych w Polsce i na świecie. Od 2010 roku organizujemy Międzynarodowy Festiwal Teatralny RETROPERSPEKTYWY. Gramy spektakle, śpiewamy koncerty."

Rozmowa Tomasza Rodowicza i Dariusza Kosińskiego o początkach, przeszłości i przyszłości Chorei. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Jabłońska.

Wstęp wolny

Rytmy języka

"Rytm języka" to koncert będący kontynuacją muzyczno-językowych poszukiwań Tomasza Krzyżanowskiego i Teatru CHOREA. Język i rytm są fascynujące. Panuje między nimi absolutne braterstwo. W języku jest rytm i rytm też jest językiem. To ekscytujące, że w tworzeniu muzyki można inspirować się tymi zjawiskami w obie strony, wychodząc raz od melodii, charakteru i brzmienia sylab, a innym razem od pulsu, umiejscowienia słów w czasie, akcentowania i wypowiadania głosek w określonym porządku, czy od rytmicznego kodu w którego tkankę wplatamy poszczególne słowa i zdania. Melodia słów, intonacja, rytm zdań, fraz są jak pieśń języka. Można jej słuchać czy analizować jak partyturę muzyczną. Ta pieśń ma jednak formę otwartą. Można używać jej na różne sposoby, zmieniać jak w kalejdoskopie. Tak jak w kalejdoskopie jest miejsce na różne barwy, kształty, obrazy, emocje tak w koncercie "Rytm języka" znajdą się pieśni i rytmy inspirowane językami świata. W tym muzycznym "mozaikonie" usłyszymy perski temperament, turecki orient, akadyjską tajemnicę, starogrecki patos, elficką magię, polską grę słów i inne. Tym razem staraliśmy się znaleźć w rytmie i brzmieniu języka to co jest w stanie poruszyć i bezpośrednio dotknąć ludzkiej wrażliwości. Szukaliśmy możliwości otwarcia w wykonawcy i widzu innej perspektywy czasu, percepcji i świadomości.

Muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Występują: Maciej Bednarek, Joanna Chmielecka, Sandra Gierzek, Dominika Jarosz, Joanna Kłos, Milena Kranik, Dominika Krzyżanowska, Tomasz Krzyżanowski, Kuba Pałys, Justyna Sobieraj-Bednarek, Elina Toneva,
Produkcja: Dominika Krzyżanowska, Tomasz Krzyżanowski
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski
Premiera: 21 sierpnia 2014, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi

Wstęp: 20/15 zł
Rezerwacje: paula@kana.art.pl

INFORMACJE O FESTIWALU >>>

Biuletyn Informacji Publicznej BIP | Mapa strony | Redakcja | ©2008 Ośrodek Teatralny Kana
OŒRODEK TEATRALNY KANA - pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin | Telefon: +48 91 433 03 88 | Telefon/Fax: +48 91 434 15 61 | E-mail: info@kana.art.pl