PL | ENG | DE
Zygmunt Duczyński
15. Spotkania Teatralne - OKNO 2013
OKNO-ZBLIŻENIA. SPOTYKANIE TEATRU.
Część II. "DEKONSTRUKCJA FORMY. TEATR AKHE."

24. - 28. maja 2013

ZOBACZ PROGRAM I WYDARZENIA FESTIWALU >>>

INFORMACJE O FESTIWALU
OKNO-ZBLIŻENIA. SPOTYKANIE TEATRU
CZĘŚĆ II. DEKONSTRUKCJA FORMY. TEATR AKHE.

Projekt OKNO-ZBLIŻENIA. SPOTYKANIE TEATRU jest kontynuacją festiwalu Spotkań Teatralnych OKNO realizowanego przez Teatr Kana od 1997 roku, którego założeniem było prezentowanie i promowanie różnorodnych nurtów poszukiwań twórczych obecnych we współczesnym teatrze alternatywnym, a także wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy twórcami oraz nieformalna edukacja artystyczno-kulturalna. W ciągu 14 kolejnych edycji udało się sformułować szereg pytań o ważne dla współczesnej sztuki zjawiska, a także zaprezentować kilkadziesiąt zespołów z całego świata. Ubiegłoroczna 15. edycja zapoczątkowała nowy etap w realizacji festiwalu - przyjął on formułę realizowanych kilka razy w roku tematycznych spotkań z wybranymi artystami, których twórczość jest przedstawiana w możliwie szerokim spektrum (dotychczas zrealizowane zostały prezentacje Studia Teatralnego Piotra Borowskiego, Teatru Krepsko, Teatru ZAR, oraz - jeszcze w 2011 roku - Odin Teatret Eugenio Barby).

W tym roku, wspólnym hasłem projektu będzie pojęcie DEKONSTRUKCJI odnoszące się zarówno do poszukiwań formalnych, jak i sposobu konfrontowania się z rzeczywistością zewnętrzną oraz z własnymi, wewnętrznymi uwarunkowaniami. Każdy z zaproszonych w tym roku zespołów jest swoistym teatralnym buntownikiem, prowokatorem nieprzewidywalnych działań. Każdy jest eksperymentatorem, uporczywie poszukującym formy adekwatnej do rzeczywistości zarówno spektaklu (rozumianego jako przestrzenna struktura znaczeń, relacji, emocji, ale też metod i technik), jak i otaczającego nas chaosu popkultury, polityki, mediów, a także do - dusznego często - ciężaru tradycji. Twórczość każdego z nich charakteryzuje "podszyty" ironią bunt, skłonność do zadawania niewygodnych pytań, a także determinacja - również w zaprzeczaniu samemu sobie, poddawaniu "siebie w wątpliwość", dekonstruowaniu z trudem budowanej "chwilowej rzeczywistości" przedstawienia - być może po to, żeby odnaleźć jakąś "pierwotną strukturę wynikającą ze współistnienia nierozstrzygalnych sprzeczności". Każdy tworzy teatr, który mówi własnym językiem, jest siebie świadomy i porusza tematy, które są dla jego twórców rzeczywiście istotne.

Pierwszym gościem tegorocznej edycji był Teatr Porywacze Ciał z Poznania. W drugiej, majowej odsłonie zaprezentuje się legendarny Teatr Akhe z Petersburga. Odbędą się specjalistyczne warsztaty, spotkania, prezentacje filmów, dwa spektakle: "Mr Carmen" i "White Cabine" (First Fringe na Światowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu), performatywna akcja plasyczna oraz wieczór improwizacji.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Programu Edukacja, Priorytet: Edukacja kulturalna.

Gościem drugiej części będzie TEATR AKHE z Petersburga.

TEATR AXE

Grupa, założona w 1989 roku przez Maxima Isajeva, Pavla Semczenko i Vadima Vasilieva, członków słynnego teatru Borisa Poznizovskiego "Yes No", ma swoje korzenie w awangardowym ruchu artystycznym, który "eksplodował" w latach 90-tych w Petersburgu, dając początek przemianom w myśleniu o teatrze jako przestrzeni działań i eksperymentów twórczych. Artyści działali w słynnym petersburskim domu sztuki "Pushkinskaja 10", gdzie do tej pory mieści się ich siedziba. Od początku swoich autorskich poszukiwań twórczych najważniejsza była dla nich niezależność formalna, stylistyczna i gatunkowa. Ich zainteresowania koncentrowały się przede wszystkim na sztukach pięknych, sztuce performance i filmie, tworzyli "para-rytualne zdarzenia teatralne", dzięki którym zasłynęli w środowisku artystycznym Petersburga i Moskwy. Po odejściu Vadima Vasilieva (w połowie lat 90-tych), artyści zaczęli się określać jako "teatr kolektywny", zaczęli też zapraszać do współpracy profesjonalnych aktorów. W 1996 roku do zespołu ponownie dołączyła Yana Tumina, aktorka, która grała w ich wcześniejszych filmach eksperymentalnych. Od tego czasu tworzą spektakle sceniczne, uczestniczą w licznych festiwalach i projektach teatralnych, współpracują także z wieloma artystami i grupami, m.in. z Teatrem Derevo (Rosja/Niemcy), Lantaaren (Holandia), Toihaus (Austria), Slavą Poluninem (Rosja), Teatrem Formalnym (Rosja), Teatrem Project (Niemcy). Kontynuują także swoją działalność, jako malarze, designerzy, scenografowie, reżyserzy filmowi.

Sztuka Teatru Akhe, to niezwykłe połączenie happeningu, sztuk plastycznych, instalacji, wideoartu i fotografii. Często są nazywani "rosyjskim teatrem inżynieryjnym" lub "teatrem optycznym". Siebie, jako aktorów, określają mianem "operatorów przestrzeni scenicznej" główną rolę w ich przedstawieniach odgrywa bardzo precyzyjnie wykreowana rzeczywistość, składowa scenografii (czy raczej używanych na scenie przedmiotów-rekwizytów), światła, projekcji filmowych i działań aktorskich wszystkie te elementy poddane zostają eksperymentom opartym na przewrotnej interpretacji praw fizyki. Akcja dramatyczna zostaje tu zastąpiona logicznym następstwem obrazów i sytuacji. Artyści Teatru Akhe są wynalazcami autorskiego teatru syntetycznego: jednocześnie skomplikowanego, subtelnego, efektownego i poruszającego emocjonalnie.

W ramach projektu odbędą się specjalistyczne warsztaty, spotkania, prezentacje filmów, a także cztery wydarzenia artystyczne: spektakle "Mr. Carmen", "White Cabine" oraz performatywna akcja plastyczna oraz wieczór improwizacji.

ZOBACZ PROGRAM I WYDARZENIA FESTIWALU >>>

Biuletyn Informacji Publicznej BIP | Mapa strony | Redakcja | ©2008 Ośrodek Teatralny Kana
OŚRODEK TEATRALNY KANA - pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin | Telefon: +48 91 433 03 88 | Telefon/Fax: +48 91 434 15 61 | E-mail: info@kana.art.pl