PL | ENG | DE
Zygmunt Duczyński

O nas - Ośrodek Teatralny Kana

OŚRODEK TEATRALNY KANA

Autorski Ośrodek Teatralny, założony przez ZYGMUNTA DUCZYŃSKIEGO, realizujący liczne działania o charakterze artystycznym, kulturotwórczym, edukacyjnym i badawczym. Rocznie organizuje ok. 80 wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców Szczecina i regionu, a także buduje międzynarodową sieć współpracy pomiędzy europejskimi ośrodkami sztuki. Najważniejsze projekty Ośrodka Teatralnego Kana to: Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy - Spoiwa kultury (festiwal teatralno-muzyczny o charakterze otwartym, realizowany w Szczecinie od 1999 r., promujący różne formy i nurty sztuki europejskiej i światowej oraz tradycję różnych kultur, jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie i Euroregionie, wyróżniony nagrodą Oko Recenzenta); Międzynarodowe Spotkania Teatralne OKNO (festiwal prezentujący najciekawsze poszukiwania w dziedzinie teatru alternatywnego, będący również forum wymiany doświadczeń praktyków teatralnych); W poszukiwaniu tożsamości miejsca (projekt autorski łączący działania badawcze, artystyczne, dokumentacyjne i promocyjne związane z historią i współczesnością Szczecina). Ośrodek Teatralny Kana też jest jednym z organizatorów Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie, Festiwalu Musica Genera, Festiwalu Japan Now oraz innych ważnych dla miasta i regionu wydarzeń kulturalnych. Za działalność kulturotwórczą i promocyjną Prezydent Miasta Szczecina przyznał Teatrowi honorowy tytuł Ambasadora Szczecina.

Ośrodek jest także bazą projektów kulturotwórczych (m.in. Teatry świata, Wokół tradycji, Offenes Berlin, Scena Równoległa), edukacyjnych (Ćpanie sztuki, Uniwersytet Poszukiwań Teatralnych) i artystycznych ("Dokąd?!", "Szachy", "Galeria") realizowanych przez związanych z nim twórców.

Do końca 2006 roku Ośrodek był prowadzony w ramach działalności Stowarzyszenia Teatr Kana, od 1 stycznia 2007 roku jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej BIP | Mapa strony | Redakcja | ©2008 Ośrodek Teatralny Kana
OŚRODEK TEATRALNY KANA - pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin | Telefon: +48 91 433 03 88 | Telefon/Fax: +48 91 434 15 61 | E-mail: info@kana.art.pl