PL | ENG | DE
Zygmunt Duczyński
15. Spotkania Teatralne - OKNO 2012
ZBLIŻENIA
Część II. "Dekonstrukcja opowieści"

5. - 11. Marca 2012

SPOTKANIA TEATRALNE OKNO 2012 - ZBLIŻENIA

Spotkania Teatralne OKNO realizowane były od 1997 roku jako festiwal teatralny, którego założeniem było prezentowanie i promowanie różnorodnych nurtów poszukiwań twórczych obecnych we współczesnym teatrze alternatywnym, a także wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy twórcami oraz nieformalna edukacja artystyczno-kulturalna. W ciągu 14 kolejnych edycji udało się sformułować szereg pytań o ważne dla współczesnej sztuki zjawiska, a także zaprezentować kilkadziesiąt zespołów z całego świata. Obecna, 15. edycja zapoczątkowuje nowy etap realizacji festiwalu - przyjmuje on formułę tematycznych spotkań z wybranymi artystami, których chcemy przedstawić w jak najszerszym spektrum - prezentując spektakle, filmy, realizując spotkania, wykłady, seminaria.

Część II. Dekonstrukcja opowieści.

Spotkanie z Teatrem Krepsko

Spotkanie z Linneą Happonen i zespołem Teatru Krepsko pozwoliło szerszej publiczności na zapoznanie się z bogatym dorobkiem grupy, z kierunkami zainteresowań, a także z metodami i technikami, którymi się posługują w budowaniu swoich projektów.

PROGRAM >>>

WYDARZENIA FESTIWALU >>>

sponsorzy festiwalu >>>

Biuletyn Informacji Publicznej BIP | Mapa strony | Redakcja | ©2008 Ośrodek Teatralny Kana
OŚRODEK TEATRALNY KANA - pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin | Telefon: +48 91 433 03 88 | Telefon/Fax: +48 91 434 15 61 | E-mail: info@kana.art.pl