PL | ENG | DE
Zygmunt Duczyński
AUTSAJDERZY.
Przywołanie obecności - alternatywna lekcja teatru.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ STRONĘ PROJEKTU "AUTSAJDERZY" >>>

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa projektu nawiązuje do działań realizowanych przez Stowarzyszenie Teatr Kana w latach 1991-95, kiedy organizowane były kompleksowe prezentacje "wielkich - nieobecnych" dotychczas w Szczecinie przedstawicieli teatru alternatywnego i poszukującego, m.in. Teatru Ósmego Dnia, Teatru Akademia Ruchu, Teatru Provisorium, Sceny Plastycznej KUL, Teatru Cricot 2, Teatru Grupa Chwilowa i wielu innych. Prezentacje obejmowały pokazy spektakli, warsztaty, spotkania, projekcje filmów, wystawy, akcje teatralne, seminaria, wykłady - dla ówczesnych studentów i licealistów była to możliwość bezpośredniego spotkania z legendarnymi już wtedy artystami, z drugiej zaś możliwie całościowego zapoznania się z ich twórczością i działalnością kulturotwórczą w kontekście sytuacji polityczno- społecznej, do której się odnosili, a także całego zjawiska teatru alternatywnego oraz kultury studenckiej lat 70. i 80. Dla kilku osób tworzących obecnie Ośrodek Teatralny Kana te projekty były bezpośrednim impulsem do zainteresowania się teatrem i wyboru kierunku edukacji, a następnie działań związanych ze współtworzeniem kultury Szczecina. Dlatego, znając również z własnego doświadczenia efekty takich "ważnych spotkań", a jednocześnie mając świadomość "przemiany pokoleniowej", która się dokonała, postanowiliśmy - w roku 2009, który jest jubileuszem 30-lecia istnienia Teatru Kana - ponownie przywołać hasło "teatru alternatywnego" jako zjawiska kulturowego, a jednocześnie zaprosić do współpracy legendarne już, a do tej pory aktywne artystycznie zespoły, które wtedy gościliśmy: Teatr Ósmego Dnia, Teatr Akademia Ruchu i Teatr Provisorium. Projekt kierujemy głównie do ludzi młodych, którzy znają ten temat jedynie z podręczników historii najnowszej. Chcemy dać im możliwość "żywego spotkania" z ludźmi, którzy tworzyli tę historię, i którzy nadal budują polską kulturę.

W ramach projektu odbędą się trzy kilkudniowe spotkania z wybranymi zespołami, podczas których odbywać się będą warsztaty artystyczne, otwarte prezentacje metod pracy, spotkania dotyczące historii danej grupy (połączone z projekcjami filmów archiwalnych komentowanych przez twórców), spotkania dotyczące obecnej działalności artystycznej i kulturotwórczej (m.in. różne formy edukacyjnej pracy z młodzieżą) oraz prezentacje spektakli (młodzież uczestnicząca w warsztatach będzie zaproszona do pomocy realizacyjnej - będzie uczestniczyć w montażu i demontażu przedstawienia, poznając w praktyce rozwiązania techniczne stosowane w teatrze). Spotkaniom towarzyszyć będą także wystawy zdjęć, plakatów, prac plastycznych i innych materiałów archiwalnych.

TEATRY UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE:

Teatr Ósmego Dnia (Poznań) - istnieje od 1964 roku, w latach 70. zaliczany do najważniejszych zespołów reprezentujących teatr studencki, od 1979 roku działa jako teatr zawodowy, w latach 1985 - 89 na emigracji ze względów politycznych. Po powrocie do Polski artyści założyli w Poznaniu Ośrodek Teatralny, w którym oprócz spektakli realizują kompleksową działalność edukacyjną i kulturotwórczą. Ich spektakle są zawsze ostrym, ironicznym komentarzem rzeczywistości, jednocześnie dotykają tematów uniwersalnych.

Teatr Provisorium (Lublin) - jeden z najważniejszych teatrów wychodzących z nurtu kultury studenckiej w Polsce, funkcjonuje nieprzerwanie od 1976 roku (obecnie w kooperacji Teatr Provisorium & Comapania Teatr). Ich spektakle są bardzo mocno osadzone w literaturze i kulturze niezależnej, są głębokim, wieloaspektowych odczytywaniem sytuacji egzystencjalnej człowieka postawionego w sytuacji wyboru. Grupa zaliczana jest do filarów teatru alternatywnego i opozycyjnego.

Teatr Akademia Ruchu (Warszawa) - Isnieje od 1973 r. Jest grupą twórczą działającą na pograniczu różnych dyscyplin - teatru, sztuk wizualnych, sztuki performance i filmu. Cechy wspólne w procesie twórczym Akademii Ruchu to: ruch, przestrzeń i przesłanie społeczne. Związane z tym jest przekonanie, że radykalizm artystyczny i przesłanie społeczne nie muszą się wykluczać. Autorzy ponad 600 spektakli, zdarzeń i akcji ulicznych.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

15 - 19.03.2009 - Teatr Ósmego Dnia

05 - 07.05.2009 - Teatr Akademia Ruchu

02 - 05.12.2009 - Teatr Provisorium

Zapraszamy do obejrzenia stron projektu AUTSAJDERZY >>>

Biuletyn Informacji Publicznej BIP | Mapa strony | Redakcja | ©2008 Ośrodek Teatralny Kana
OŚRODEK TEATRALNY KANA - pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin | Telefon: +48 91 433 03 88 | Telefon/Fax: +48 91 434 15 61 | E-mail: info@kana.art.pl