PL | ENG | DE
Zygmunt Duczyński

Projekty - Ćpanie Sztuki

ĆPANIE SZTUKI
Warsztat art.-terapii

Teatr Kana i Ośrodek Monaru w Babigoszczy współpracują ze sobą od wielu lat. W 1994 roku realizowany był roczny projekt: "Transformatorownia" - cyklu warsztatów teatralnych, muzycznych i plastycznych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków. Po jego zakończeniu utrzymany był stały kontakt i współpraca - pacjenci uczestniczyli w projektach Kany, brali udział w warsztatach, oglądali przedstawienia i koncerty. W latach 2002 i 2003 brali udział w artystycznych akcjach plenerowych realizowanych pod kierunkiem Teatru Strefa Ciszy z Poznania podczas Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy, w latach następnych przygotowywali pod kierunkiem aktorów Teatru Kana (Bibianny Chimiak, Dobiesława Nowickiego, Waldemara Nicka) własne przedstawienia plenerowe. Wielokrotnie uczestniczyli w cyklach warsztatów prowadzonych przez artystów japońskiego teatru tańca butoh: Atsushi Takenouchi i Hiroko Komiya. W swoim ośrodku organizowali tzw. "weekendy artystyczne" - wzięli w nich udział m.in. Teatr Kana, Teatr Strefa Ciszy, zespół folkowy Dikanda, zespół bębniarski, szczecińscy muzycy jazzowi oraz artyści związani z kulturą hip-hopu: Łona, Jesz, Poziom, WHSB, Ass Kickers, Kraz, Kreda. Realizowane były również warsztaty fotograficzne i filmowe. Na terenie Ośrodka odbyło się także kilka projektów opartych na wymianie międzynarodowej. Warsztaty z młodzieżą w ramach projektu "Ćpanie sztuki" odbywają się cyklicznie i dotyczą różnych dziedzin twórczości.

W pracy z młodzieżą wykorzystuje się art.-terapię jako atrakcyjną formę wspomagania leczenia i profilaktyki uzależnień. Jest to metoda oparta przede wszystkim na praktyce, a jej głównym celem jest pobudzenie kreatywności uczestników. Dzięki jej różnorodności, a także bezpośredniej formie komunikacji grupowej, znakomicie wpływa na indywidualny rozwój i motywację poszczególnych uczestników do dalszej pracy twórczej. Projekt nastawiony jest na budowanie interaktywnej komunikacji, czemu w sposób szczególny sprzyjają zajęcia artystyczne obejmujące pracę z ciałem, ruchem, głosem, rytmem, dźwiękiem - jest to praca nad uświadomieniem indywidualnego potencjału poszczególnych uczestników oraz umiejętności działania w grupie, co stanowi inspirację do poszukiwania alternatywy dla uzależnienia i możliwości osobistego rozwoju.

Pacjenci Monaru, często byli i są zapraszani do aktywnego udziału w projektach artystycznych realizowanych w Teatrze Kana. Bez ich pomocy trudno byłoby sobie wyobrazić organizowane przez Teatr Festiwale czy większe wydarzenia artystyczne.

pozostałe zdjęcia w tej kategorii:

Biuletyn Informacji Publicznej BIP | Mapa strony | Redakcja | ©2008 Ośrodek Teatralny Kana
OŚRODEK TEATRALNY KANA - pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin | Telefon: +48 91 433 03 88 | Telefon/Fax: +48 91 434 15 61 | E-mail: info@kana.art.pl