PL | ENG | DE
Zygmunt Duczyński

Projekty - Teatry świata

TEATRY ŚWIATA

Założeniem projektu TEATRY ŚWIATA, realizowanego od 1996 roku, jest prezentacja ważnych zjawisk współczesnej sztuki teatru w kontekście poszukiwań artystycznych inspirowanych różnymi kulturami. Zwykle są to szerokie spotkania wokół określonego tematu z udziałem artystów, krytyków, antropologów - odbywają się wtedy prezentacje spektakli, pokazy tańca, projekcje filmowe, praktyczne warsztaty, wystawy, wykłady i rozmowy z publicznością. Do tej pory kilkakrotnie już odbywały się spotkania poświęcone m.in. kulturze Japonii, Indii, Afryki, Rosji. Kilka projektów przerodziło się w większe prezentacje i nabrało charakteru festiwalu.

Projekt Teatry Świata ma charakter edukacyjno-artystyczny. Podstawowym jego celem jest zestawianie ze sobą tradycji i współczesności, obserwacja realizowanych obecnie artystycznych poszukiwań i próba odnalezienia korzeni tej sztuki, kontekstów do których się odnosi lub wobec których stanowi opozycję.

Ważne jest wspólne budowanie swoistego "zaplecza intelektualnego" dla jak najszerszego rozpoznania zjawiska. Zapraszając zarówno artystów jak i badaczy kultury specjalizujących się w rożnych dziedzinach i bezpośrednio zainteresowanych danym tematem twórcy projektu za każdym razem starają się podjąć dyskusję i zadać pytania o cechy charakterystyczne i czynniki kształtujące dane zjawisko artystyczne, a także o jego znaczenia uniwersalne oraz o wpływ na inne dziedziny sztuki i inne przestrzenie kulturowe.

Biuletyn Informacji Publicznej BIP | Mapa strony | Redakcja | ©2008 Ośrodek Teatralny Kana
OŚRODEK TEATRALNY KANA - pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin | Telefon: +48 91 433 03 88 | Telefon/Fax: +48 91 434 15 61 | E-mail: info@kana.art.pl