PL | ENG | DE
Zygmunt Duczyński

Projekty - Odwaga tworzenia

ODWAGA TWORZENIA

Cykl warsztatów teatralnych, plastycznych i muzycznych z elementami treningu interpersonalnego i art.-terapii dla młodzieży z różnych środowisk lokalnych, realizowany w ciągu 2008 roku. Projekt miał na celu aktywizację młodzieży w kontekście kultury i sztuki, pracę nad indywidualnym i grupowym rozwojem uczestników, pobudzanie wrażliwości i zdolności. Warsztaty były również alternatywą dla często aspołecznych zachowań młodych ludzi, możliwością ukierunkowania i zaszczepienia motywacji do dalszego samorozwoju w proponowanych obszarach sztuki. Tematyka warsztatów: plastyka ciała z elementami tańca (prowadzenie: Karolina Sabat); praca z głosem - emisja oraz niewerbalna mowa ciała - autoprezentacja (prowadzenie: Piotr Starzyński); Ekspresja ruchu i twórcze myślenie (prowadzenie: Bibianna Chimiak); praca z tekstem, trening wyobraźni aktorskiej wg Michaiła Czechowa, elementarne zadania aktorskie (prowadzenie: Hubert Romanowski); trening interpersonalny i kreatywności (prowadzenie: Marta Giers); plastyczno-scenograficzne (prowadzenie: Waldemar Nicek i Robert Plusser).

pozostałe zdjęcia w tej kategorii:

Biuletyn Informacji Publicznej BIP | Mapa strony | Redakcja | ©2008 Ośrodek Teatralny Kana
OŚRODEK TEATRALNY KANA - pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin | Telefon: +48 91 433 03 88 | Telefon/Fax: +48 91 434 15 61 | E-mail: info@kana.art.pl