PL | ENG | DE
Zygmunt Duczyński
15. Spotkania Teatralne - OKNO 2013
OKNO-ZBLIŻENIA. SPOTYKANIE TEATRU.
Część IV. "DEKONSTRUKCJA TRADYCJI. TEATR PIEŚŃ KOZŁA."

22. - 24. listopada 2013

ZOBACZ PROGRAM I WYDARZENIA FESTIWALU >>>

INFORMACJE O FESTIWALU
OKNO-ZBLIŻENIA. SPOTYKANIE TEATRU
Część IV. DEKONSTRUKCJA TRADYCJI. TEATR PIEŚŃ KOZŁA.

Projekt OKNO-ZBLIŻENIA. SPOTYKANIE TEATRU jest kontynuacją festiwalu Spotkań Teatralnych OKNO realizowanego przez Teatr Kana od 1997 roku, którego założeniem było prezentowanie i promowanie różnorodnych nurtów poszukiwań twórczych obecnych we współczesnym teatrze alternatywnym, a także wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy twórcami oraz nieformalna edukacja artystyczno-kulturalna. W ciągu 14 kolejnych edycji udało się sformułować szereg pytań o ważne dla współczesnej sztuki zjawiska, a także zaprezentować kilkadziesiąt zespołów z całego świata. Ubiegłoroczna 15. edycja zapoczątkowała nowy etap w realizacji festiwalu - przyjął on formułę realizowanych kilka razy w roku tematycznych spotkań z wybranymi artystami, których twórczość jest przedstawiana w możliwie szerokim spektrum (dotychczas zrealizowane zostały prezentacje Studia Teatralnego Piotra Borowskiego, Teatru Krepsko, Teatru ZAR, oraz - jeszcze w 2011 roku - Odin Teatret Eugenio Barby).

W tym roku, wspólnym hasłem projektu będzie pojęcie DEKONSTRUKCJI odnoszące się zarówno do poszukiwań formalnych, jak i sposobu konfrontowania się z rzeczywistością zewnętrzną oraz z własnymi, wewnętrznymi uwarunkowaniami. Każdy z zaproszonych w tym roku zespołów jest swoistym teatralnym buntownikiem, prowokatorem nieprzewidywalnych działań. Każdy jest eksperymentatorem, uporczywie poszukującym formy adekwatnej do rzeczywistości zarówno spektaklu (rozumianego jako przestrzenna struktura znaczeń, relacji, emocji, ale też metod i technik), jak i otaczającego nas chaosu popkultury, polityki, mediów, a także do - dusznego często - ciężaru tradycji. Twórczość każdego z nich charakteryzuje "podszyty" ironią bunt, skłonność do zadawania niewygodnych pytań, a także determinacja - również w zaprzeczaniu samemu sobie, poddawaniu "siebie w wątpliwość", dekonstruowaniu z trudem budowanej "chwilowej rzeczywistości" przedstawienia - być może po to, żeby odnaleźć jakąś "pierwotną strukturę wynikającą ze współistnienia nierozstrzygalnych sprzeczności". Każdy tworzy teatr, który mówi własnym językiem, jest siebie świadomy i porusza tematy, które są dla jego twórców rzeczywiście istotne.

Spotkanie I dotyczyło "dekonstrukcji myśli" (Teatr Porywacze Ciał z Poznania), Spotkanie II "dekonstrukcji formy" (Teatr Akhe z Petersburga), Spotkanie III dotyczyło "dekonstrukcji nowoczesności" (Teatr OM2 z Tokio).

Spotkanie IV to "dekonstrukcja tradycji" - spotkanie z Teatrem Pieśń Kozła z Wrocławia.

Współorganizatorem projektu jest TRAFO
Trafostacja Sztuki w Szczecinie,
Centrum Sztuki Współczesnej
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Programu Edukacja, Priorytet: Edukacja kulturalna.

Gościem drugiej części będzie Teatr Pieśń Kozła z Wrocławia.

Teatr Pieśń Kozła

Teatr Pieśń Kozła, założony w 1996 roku przez Grzegorza Brala i Annę Zubrzycki, przez lata swej działalności zdobył międzynarodowe uznanie jako jeden z najbardziej nowatorskich zespołów europejskich, wykorzystujący w swej praktyce trening aktorski i nieustannie poszukujący nowych rozwiązań artystycznych. Mający swą siedzibę we Wrocławiu zespół wciąż rozwija swoje spektakle w celu otworzenia i pogłębienia perspektywy unikalnych doświadczeń, które pozwoliłyby widzom odkrywać własną wrażliwość i humanizm. Zarówno trening, jak i próby oraz spektakle traktowane są jako część nieustannego procesu i rodzaj pracy "laboratoryjnej", pozwalającej aktorom i reżyserowi poszukiwać coraz to nowszych technik i środków artystycznej ekspresji. Tym, co wyróżnia Teatr Pieśń Kozła, jest dążenie do międzyludzkiego spotkania i otwartości, które stanowią zalążek autentycznego doświadczenia. Zaangażowanie w proces tworzenia trwałych związków między jednostkami jest punktem wyjścia do każdego nowego rodzaju treningu, który zawsze integruje ruch, głos, pieśń i tekst. Te składające się na spektakl elementy sprawiają, iż jest on głęboko zakorzeniony w muzyczności i potrafi przemawiać do widzów na bardzo sensualnym poziomie. Poprzez praktykę teatralną opartą na treningu fizycznym i wokalnym, zespół nieprzerwanie wzbogaca nie tylko własne spektakle, ale przyczynia się do artystycznego rozwoju aktorów, z którymi współpracuje. Poprzez tworzenie wciąż ewoluujących spektakli, Teatr Pieśń Kozła oferuje swym widzom możliwość doświadczenia swej własnej wrażliwości oraz znacząco przyczynia się do rozwoju sztuki teatralnej na świecie. Zespół był wielokrotnie wyróżniany prestiżowymi nagrodami, zdobywając międzynarodową renomę. Dzięki swojej działalności pedagogicznej Teatr Pieśń Kozła aktywnie stymuluje rozwój młodego pokolenia artystów.

ZOBACZ PROGRAM I WYDARZENIA FESTIWALU >>>

Biuletyn Informacji Publicznej BIP | Mapa strony | Redakcja | ©2008 Ośrodek Teatralny Kana
OŚRODEK TEATRALNY KANA - pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin | Telefon: +48 91 433 03 88 | Telefon/Fax: +48 91 434 15 61 | E-mail: info@kana.art.pl