PL | ENG | DE
Zygmunt Duczyński
photo:
Festiwal "SPOIWA KULTURY"

Festiwal prezentujący różne nurty i formy sztuki realizowane głównie w przestrzeniach otwartych. Nazwa festiwalu: "Spoiwa Kultury" wyraża przede wszystkim próbę poszukiwań wspólnych elementów łączących pozornie odległe stylistycznie formy wyrazu artystycznego oraz różne przestrzenie kulturowe. Dlatego określenie "artysta ulicy" stanowi tu jedynie punkt wyjścia, jako określenie typu relacji z widzem, rodzaju intensyfikacji wynikającej z kontaktu, który jest wyznaczony przez sytuację prezentowania sztuki poza budynkiem teatru - w bezpośrednim spotkaniu z przypadkowym często odbiorcą. Stąd obecność na festiwalu zarówno dużych widowisk teatralnych, jak i kameralnych performance'ów, awangardowej muzyki współczesnej i muzyki świata, jazzu i klasyki, zespołów specjalizujących się w spektaklach alternatywnych i artystów odwołujących się, często w sposób przewrotny, do tradycyjnych konwencji. Podstawowym kryterium jest tu jakość artystyczna połączona z pasją i siłą przekazu, otwartość na spotkanie z publicznością, wartość podejmowanych poszukiwań twórczych. Festiwal stara się pokazać, że sztuka ulicy nie musi kojarzyć się z komercją, że ten rodzaj działań stwarza wiele możliwości i może być, zarówno dla artystów jak i publiczności, ważnym i inspirującym doświadczeniem. Służy także przyłamywaniu stereotypów dotyczących zarówno różnic kulturowych jak i "ekskluzywności" tzw. kultury wysokiej.

W ramach festiwalu co roku prezentowane są widowiska plenerowe, spektakle uliczne, koncerty, happeningi, akcje teatralne, performance'y, wystawy, warsztaty, projekcje filmów. Ponadto realizowane są także produkcje festiwalowe wpisujące się w długofalowy projekt Ośrodka Teatralnego Kana "W poszukiwaniu tożsamości miejsca", promujący, poprzez zdarzenia artystyczne, "zapomniane", naznaczone historycznie przestrzenie Szczecina.

Realizacja Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy opiera się na długofalowej, wielokierunkowej współpracy z artystami i ośrodkami sztuki z różnych krajów i obszarów kulturowych. W każdej edycji uczestniczy ok. 150 artystów, odbywa się ok. 30 wydarzeń, publiczność to w sumie ok. 10 000 osób. Podczas festiwalu realizowane są również spotkania partnerskie i międzynarodowe seminaria. Dotychczas wystąpili tu artyści m.in. z Niemiec, Czech, Węgier, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Portugalii, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Rosji, Litwy, Ukrainy, Gruzji, Kirgizji, Indii, USA, Brazylii, Australii, Gwinei, Sudanu, Izraela.

Festiwal istnieje od 1999 roku. W roku 2004 jego organizatorzy otrzymali nagrodę "Oko Recenzenta", a w roku 2005 tytuł Ambasadora Kultury. Należy także do priorytetowych wydarzeń promujących Szczecin w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Biuletyn Informacji Publicznej BIP | Mapa strony | Redakcja | ©2008 Ośrodek Teatralny Kana
OŚRODEK TEATRALNY KANA - pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin | Telefon: +48 91 433 03 88 | Telefon/Fax: +48 91 434 15 61 | E-mail: info@kana.art.pl